19.2. kl. 19.00 generalforsamling og efterfølgende Soulflowmeditation

Mandag, den 19. februar 2018. Tid: kl. 19.00 til 22.00: Pris: Gratis aften

Generalforsamling i Aquarius Hjørring 

  Bestyrelsen indkalder hermed til foreningens årlige generalforsamling, som finder sted i vores lokaler – Norgesvej 6, 9800 Hjørring. Dagsordenen i henhold til vedtægterne:
  1. Valg af dirigent og referent
  2.   Formandens beretning
  3.  Fremlæggelse af regnskab
  4.   Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  5.   Fastsættelse af kontingent
  6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7.   Valg af revisor og suppleanter
  8.   Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den, 28. januar 2018. Vi håber på et stort fremmøde, og ser gerne nye medlemmer med lyst til bestyrelsesarbejdet.  
Efter generalforsamlingen vil Jane Folsted guide en Soul Flow meditation, som er en sjælerejse, hvor Jane vil gøre brug af sin shamanistiske viden. Soul Flow er en naturlig tilstand af glæde, overskud og dyb meningsfuldhed.
 

Sted : Hjørring Ungdomscenter, Norgesvej 6, 9800 Hjørring

Jane Folsted