General forsamling 18 feb. 2019

Så er det snart tid til den årlige generalforsamling i Aquarius, og du inviteres hermed til at være med.

Mandag d 18.februar kl 19.00, Norgesvej 6, 9800 Hjørring.

Dagsorden ifølge vedtægterne
( de kan ses på hjemmesiden http://www.aquarius-hjoerring.dk/services/)

Generalforsamling.
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsemedlemmer
6. Valg af revisor og suppleanter
7. Evt.

Efterfølgende pause og derefter en
klangmeditation ved
Bente Bøgholm Hansen Sand og Randi Tausen.

Der er gratis entre denne aften og alle er velkomne;
men du skal være medlem for at være stemmeberettiget.

Der modtages meget gerne forslag; men de skal modtages af bestyrelsen senest 28. januar, ellers modtages gerne punkter under evt.
Forslag til nye arrangementer modtages med tak gennem hele sæsonen.

Vel mødt