Mandag d 24.februar 2020 Generalforsamling

AQUARIUS INVITERER TIL DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING MANDAG D 24. FEBRUAR KL 19.00. Vi mødes i Hjørring Ungdomscenter Norgesvej 6, 9800 Hjørring, det sædvanlige sted.

Så er det tid til den årlige generalforsamling i Aquarius, og alle er velkomne.

Mandag d 24. februar kl 19 går det løs.
Kaffen er gratis og der er meditation; men først afholdes vores generalforsamling.

Der er nok, som har givet tilsagn om at deltage i en ny bestyrelse, så foreningen kan fortsætte det kommende år 🙂 ;
men husk alle medlemmer er meget velkomne til at stille op til valget.
Det er skønt med ny inspiration, så kom endelig frit frem, hvis du har ønsker eller forslag, og gerne vil give en hånd med i bestyrelsesarbejdet.

Der er kommet et forslag om en vedtægtsændring ang det tekniske ift hvornår indkaldelsen skal være ude, og hvornår forslag skal være bestyrelsen i hænde. Så det skal vi tage stilling til.
Der er plads til yderligere drøftelse af andre emner under eventuelt.

Dagsorden i følge vedtægterne :

1.Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor og suppleanter
8. Eventuelt

Yderligere info om vedtægter kan findes på hjemmesiden http://www.aquarius-hjoerring.dk/services/

Alle er meget velkomne; men det er kun medlemmer, der er stemmeberettigede.

Det blir en hyggelig aften.
Kaffen er gratis, og der er meditation bagefter.

På bestyrelsens vegne VELKOMMEN 🙂

Forslag til behandling på generalforsamlingen er velkomne;men skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen – altså senest d 4. februar 2020.

Vel mødt.

Mvh Aquarius`bestyrelse.