7.5 PERSONLIGHEDEN, SJÆLEN OG ÅNDEN ved B. Kim Pedersen

Mandag, den 7. maj 2018: Tid: kl. 19.00 – 22.00. Pris 75/60 kr.  Foredrag om PERSONLIGHEDEN, SJÆLEN OG ÅNDEN ved B. Kim Pedersen Alle taler om sjælen – hvad er det? Og hvordan kommer vi i forbindelse med den? Og hvad med før den forbindelse? Ifølge Åndsvidenskaben er dette, det første evigheds legeme, vi komme i kontakt med, og som danner forbindelsen med det Højere selv og videre til Ånden. Endvidere knytter dette væsen sig ind i indre grupper. Dette vil vi gå dybere i denne aften, hvor vi tager horoskopet til hjælp, og ser om det kan føre os ind i dybe forklaring på sjæles arbejde, og den stråle eller gruppe sjælen tilhører. Foredraget bygger på en bred vifte af åndsvidenskabelige kilder og iagttagelser. Husk at dit medlemskort giver adgang for 2 gæster – gratis. Du kan læse mere på http://www.bkimpedersen.dk/ Kim Pedersen 2017